Zpět
Elektro
2022
2000

Spalovací motor

-Běžný spalovací motor, který vyžaduje stejnou udržbu jako každý jiný.

-Slouží jako zdroj pro výrobu elektrické energie a dobíjení baterii.

Chladící kapalina

-Chladící kapalina zajišťuje chlazení spalovácího motoru a udržení provozní teploty.

-Kontrolujeme hladinu mezi ryskami MIN-MAX.

Kapalina do ostřikovačů

-Kapalina, která ve spolupáci se stěrači umožňuje udržovat plochu čelního skla čistou.

-Kontrolujeme hladinu a dostatek kapaliny.

-Dávame si pozor na včasnou výměnu za kapalinu zimní před začátkem zimního období. Předejdeme tak poškození vedení či samotné nádobky vlivem mrazu.

Výkonová elektronika

-Zabývá se řešením různých měničů a parametrů elektrické energie.

-Obsahuje různé elektro-součástky jako usměrňovač, zvyšovač napětí..