Zpět
Hybrid
2022
2000

Elektrický motor

-Alternativní pohonný agregát.

-Ekologicky přijatelnější než spalovací motory.

Chladící kapalina

-Chladící kapalina zajišťuje chlazení spalovácího motoru a udržení provozní teploty.

-Kontrolujeme hladinu mezi ryskami MIN-MAX.

Řídící jednotka moderního světlometu

-Moderní LED světlomety vyžadují přítomnost samostaných řídících jednotek.

-LED světlomety umožnují efektivnější využití elektrické energie.

-Mají lepší svítivost.

Kapalina do ostřikovačů

-Kapalina, která ve spolupáci se stěrači umožňuje udržovat plochu čelního skla čistou.

-Kontrolujeme hladinu a dostatek kapaliny.

-Dávame si pozor na včasnou výměnu za kapalinu zimní před začátkem zimního období. Předejdeme tak poškození vedení či samotné nádobky vlivem mrazu.