Zpět
Hybrid
2022
Elektro

Olej

-Olej je jedna z nejdůležitějších provozích kapalin, kterou v běžných automobilech nalezneme.

-Kontrolujeme hladinu oleje měrkou, který se musí nacházet v rozmezí MIN-MAX.

-Výměna oleje by měla být prováděná každých 15000-30000km nebo po 1-2 letech.

Chladící kapalina

-Chladící kapalina zajišťuje chlazení spalovácího motoru a udržení provozní teploty.

-Kontrolujeme hladinu mezi ryskami MIN-MAX.

Servo kapalina

-Jedná se o hydraulickou kapalinu,díky které můžeme jednodušeji manipulovat s volantem.

-Kontrolujeme hladinu mezi ryskami MIN-MAX.

Kapalina do ostřikovačů

-Kapalina, která ve spolupáci se stěrači umožňuje udržovat plochu čelního skla čistou.

-Kontrolujeme hladinu a dostatek kapaliny.

-Dávame si pozor na včasnou výměnu za kapalinu zimní před začátkem zimního období. Předejdeme tak poškození vedení či samotné nádobky vlivem mrazu.

Autobaterie

-Kontrolujeme čistotu a upevnění spojů autobaterie k vozidlu.

-V případě údržbové baterie kontrolujeme hladinu elektrolytu.

-Snažíme se udržovat autobaterii v nabitém stavu.