6 otázek na zkoušku zraku

Otázka číslo 1
Kapitola: 9
Číslo otázky: CT1504
Body: 1

Jaká známka je na obrázku?


A) Nedostatečně.
B) Výborně.
C) Dobře.


Otázka číslo 2
Kapitola: 9
Číslo otázky: CT1501
Body: 1

Jaké číslo vidíte na obrázku?


A) Dvanáct.
B) Deset.
C) Žádné číslo na obrázku není.


Otázka číslo 3
Kapitola: 9
Číslo otázky: CT1505
Body: 1

Kterého výrazu je zobrazen výsledek na obrázku?


A) 60+14=
B) 60-14=
C) 80+4=


Otázka číslo 4
Kapitola: 9
Číslo otázky: CT1506
Body: 1

Co je zobrazeno na obrázku?


A) Čísla.
B) Písmena.
C) Písmena a čísla.


Otázka číslo 5
Kapitola: 9
Číslo otázky: CT1503
Body: 1

Co vidíte na obrázku?


A) Číslici 8.
B) Písmeno B.
C) Sněhuláka.


Otázka číslo 6
Kapitola: 9
Číslo otázky: CT1502
Body: 1

Co vidíte na obrázku?


A) Není to písmeno, ani číslo.
B) Písmeno A.
C) Číslo nula.


Legenda

10 otázek z kapitoly 2
- Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

4 otázky z kapitoly 3
- Znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla

3 otázky z kapitoly 4
- Znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu

3 otázky z kapitoly 5
- Schopnost řešení dopravních situací

2 otázky z kapitoly 6
- Znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních

2 otázky z kapitoly 7
- Znalost předpisů souvisejících s provozen na pozemních komunikacích

1 otázka z kapitoly 8
- Znalost zdravotnické přípravy

5 otázek z kapitoly 9
- zraková zkouška -> zvlášť